Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:
29.06.2018, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Michal Kočí, MěÚ
Město Vyškov udělí čestná občanství po deseti letech

Bývalý starosta Kamil Král, jeho kolega bývalý místostarosta Břetislav Gregor a někdejší přednosta Okresního úřadu ve Vyškově Pavel Vašíček. Trojice mužů, kterým na podzim současný starosta Karel Goldemund udělí Čestné občanství města Vyškova.


Slavnostní chvíle se bude konat při příležitosti odhalení památníku padlým v 1. světové válce, které je naplánované v průběhu jubilejního 10. ročníku mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů ZpívejFest.

Slavnostní akt se uskuteční ve čtvrtek 13. září na vyškovském hřbitově. Zastupitelstvo města Vyškova zároveň schválilo udělení Ceny města Vyškova dlouholetému pedagogovi vyškovského gymnázia Aloisi Klevetovi, bývalému řediteli Muzea Vyškovska Františku Korvasovi a bývalému cyklistickému závodníkovi a posléze úspěšnému trenérovi Břetislavu Usnulovi, který své svěřence dovedl na tři letní olympiády. „Myslím, že jsme vybrali kandidáty, kteří se o rozvoj Vyškova a jeho dobré jméno významně zasadili. Jde o osobnosti, které jsou s městem významným způsobem spojené. Těmito oceněními jim chceme za jejich dlouholetou práci a úsilí poděkovat.

Připomínáme si 100. výročí vzniku Československé republiky a příležitost při odhalení sochy ženy, která bude důstojnou připomínkou sto let starých událostí, se pochopitelně nabízela,“ zmínil starosta Vyškova Karel Goldemund. Naposledy se ocenění udělovala v roce 2008.

Čestné občanství města Vyškova

Pavel Vašíček

Jako přednosta Okresního úřadu ve Vyškově významně přispěl k obnově činnosti obecních a městských samospráv po roce 1989, vytvářel podmínky a aktivně se podílel na realizaci významných projektových a investičních záměrů přesahujících hranice města (vznik akciových společností Vodovody a kanalizace Vyškov a RESPONO, stavba skládky tuhého domovního odpadu v Kozlanech), podílel se na sdružení finančních prostředků pro výstavbu železniční vlečky do průmyslové zóny Sochorova, v době jeho působení ve funkci se uskutečnila výstavba železničního nadjezdu v Purkyňově ulici a byla dokončena státem financovaná výstavba Sídliště Osvobození.

Kamil Král

Břetislav Gregor

V letech 1990 až 1998 starosta a místostarosta města Vyškova. V době jejich působení v čele zastupitelstva dochází k vybudování první průmyslové zóny v Sochorově ulici. V roce 1993 se městu Vyškov pod jejich vedením podařilo zrekonstruovat Masarykovo náměstí. Ve spolupráci s okresním úřadem se podíleli na vzniku akciových společností s majetkovou účastí města RESPONO a Vodovody a kanalizace a na vybudování železničního nadjezdu v Purkyňově ulici. Byli u obnovy partnerských kontaktů s městy Döbeln a Michalovce. Jako hráči basketbalu a později jako sportovní funkcionáři se aktivně zapojili do sportovního života města. 


Cena starosty města Vyškov

Alois Kleveta


Dlouholetý pedagog vyškovského gymnázia. Podílel se na obnovení činnosti Junáka ve Vyškově po roce 1989. Organizátor vzpomínkových akcí na události roku 1805 ve Vyškově, první připomenutí proběhlo v roce 1995. Neúnavný propagátor regionální historie, autor publikací a videodokumentů, iniciátor vzniku mlynářského památníku v Tyršově ulici (2015) a pamětní desky na rodinu Joklovu na místním hřbitově.

František Korvas

Svou prací na odboru kultury Okresního úřadu ve Vyškově se aktivně podílel na záchraně a obnově nemovitých kulturních památek ve městě. Jako ředitel Muzea Vyškovska úzce spolupracoval s představiteli samosprávy při uchování hmotných dokladů bohaté historie města a při propagaci životního odkazu Aloise Musila v České republice i v zahraničí. Jako předseda Muzejního spolku Vyškov se podílí na obnově a propagaci kulturního dědictví města a jeho místních částí.

Břetislav Usnul

Od malička se věnoval sportu a svoji sportovní dráhu započal v Sokole Vyškov. Věnoval se běžeckému lyžování, hrál ragby, ale sportem, provázejícím ho celým životem, se stala cyklistika. Již v žákovských a dorosteneckých kategoriích patřil k nejlepším v celé tehdejší Československé republice. V kategorii dospělých pak získal dva mistrovské tituly v závodě za motorovými vodiči. V roce 1992 založil cyklistický klub VEUS a započal svoji trenérskou kariéru. Se svými svěřenci vybojoval pro Vyškov více než padesát titulů mistra republiky, čtyři tituly mistra Evropy, titul mistra světa a mnoho dalších cenných kovů z mezinárodních soutěží. Jako trenér se zúčastnil tří olympiád, v Sydney, Aténách a Pekingu. Dvanáct let působí v Zastupitelstvu města Vyškova.

www.vyskov-mesto.cz

© Copyright 2006-2023 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2023 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2023 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_f73b542f0197bb574548c15e4b87bf5f