Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:
13.06.2018, z rubriky O čem se mluví, autor: Michal Kočí, MěÚ
Přechod na nový systém na dva dny uzavře registr řidičů
Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. června budou uzavřeny přepážky na registru řidičů. Důvodem je celostátní přechod na digitalizovaný systém zpracování dat. Změna ovšem přinese několik výhod.Novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích s sebou přináší změny, které se dotknou klientů, jež přijdou na vyškovský odbor dopravy. Po přechodu na nový systém již nebude možné zpracovat původní žádosti, ale pouze nově pořízené s digitalizovanými fotografiemi a digitalizovanými podpisy. Novelizace zákona nabývá účinnosti od 1. července. Výroba dokladů tak doznává změn. „Žadatelé o řidičský průkaz už nebudou muset předkládat vlastní papírové fotografie.


Ty pracovníci registru řidičů získají z registru Ministerstva vnitra České republiky, případně je pořídí na místě, podobně jako je tomu v případě žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy městského úřadu Petr Buchta. Stejným způsobem se budou vyřizovat žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Další výhodou pro žadatele je takzvané rozvolnění místní příslušnosti, což znamená, že si z důvodu například zaměstnání mimo bydliště může tuto agendu vyřídit kdekoliv v republice v pověřené obci. „Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu ve vyřizování agendy řidičských průkazů, žádáme žadatele o pochopení, pokud by došlo na počátku července k problémům při provádění práce v novém systému,“ doplnil vedoucí odboru dopravy.

www.vyskov-mesto.cz

© Copyright 2006-2023 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2023 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2023 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_f73b542f0197bb574548c15e4b87bf5f