Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:
14.05.2018, z rubriky Co nám vzkazují úřady, autor: Michal Kočí, MěÚ
Smetanovo nábřeží: město hlásí definitivní konec prací

Nejprve úsek od křižovatky s Tyršovou ulicí po konec bytového domu po bývalých lisovnách nových hmot, poté prostor od zbrojnice dobrovolných hasičů po Albrechtovu ulici. Závěrečná pátá etapa regenerace Smetanova nábřeží je u konce. Obyvatelé lokality už tak zase o něco lépe zaparkují a šoféři v autech nebudou vnímat nepříjemné výškové rozdíly na komunikaci.Pětice etap spolkla desítky milionů korun. „Završili jsme několikaleté úsilí. V sídlišti vznikla spousta parkovacích míst, zlepšila se vznikem nových chodníků situace pro pěší a v neposlední řadě došlo ke zklidnění a zpřehlednění dopravy. O to nám šlo. V případě poslední etapy bylo problematické i odvodnění, rovněž na začátku a na konci opravovaného úseku přibyly zpomalovací prahy, které zdůrazňují vjezd do zklidněné části ulice,“ vyjmenoval místostarosta Vyškova Břetislav Usnul.


Stavba počítala i s rekonstrukcí zpevněné plochy před požární stanicí, vedle ní vzniklo také nové hnízdo pro tříděný odpad. Investice směřovaly i do zeleně a veřejného osvětlení. Celková cena prací přesáhla 9 milionů 800 tisíc korun bez DPH. Městu například v případě regenerace sídliště Dukelská pomohly dotace z programu Podpora bydlení. „Jenže právě program z ministerstva pro místní rozvoj je vypsaný podle výpočtu ekvivalentních obyvatel, takže menší sídliště jeho podmínky nesplňují.

Proto nám milionové dotace pomohly v případě Sídliště Osvobození nebo Dukelská. Ovšem například Palánek nebo právě Smetanovo nábřeží se v uplynulých letech spravovaly za městské peníze,“ informoval starosta města Karel Goldemund. Připomněl, že šlo o finální etapu regenerace Smetanova nábřeží. První z etap se týkala stavebních úprav ve vnitrobloku sídliště (postavení přístřešků na kontejnery), druhá etapa souvisela s úpravami komunikace podél Hané. Následovaly jednosměrky od řeky k dobrovolným hasičům a od řeky k bytovému komplexu. Právě předposlední etapa se realizovala v roce 2015.

 


© Copyright 2006-2023 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2023 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2023 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_f73b542f0197bb574548c15e4b87bf5f