Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:
12.02.2018, z rubriky Nástěnka, autor: Michal Kočí, MěÚ
Před muzeem: město plochu přizpůsobí k odpočinku
Po deštích často rozbahněnou plochu nahradila dlažba. Dva roky po krajské investici dozná prostor za vyškovským zámkem, ve kterém sídlí Muzeum Vyškovska, dalších změn za miliony korun. Vedení vyškovské radnice totiž pro letošek počítá s revitalizací prostoru. Celá investice má dotvořit ráz území, tedy přechod mezi muzeem, zámeckou zahradou a centrem města. Důvodem je nevyhovující stav ploch a jejich povrchů. Půjde o víc než sedmimilionovou investici. „Jedná se o poslední prostor v daném území, který není spravený. Navazuje na centrum města. Jde o poměrně významný pěší tah, frekvence je v místě velká, takže si investici určitě zaslouží. Muzeum nechalo z krajských peněz opravit nádvoří, kdy štěrkopísek nahradila dlažba, naším cílem je opravit částečně nevyhovující pěší trasy, zajistit rozumnější přístup k muzeu a plochu víc přizpůsobit k odpočinku a relaxaci,“ prohlásil vyškovský starosta Karel Goldemund.

U stávajícího sjezdu z křižovatky ulic Cukrovarská a Hřbitovní dojde k napojení nově navržené veřejné účelové komunikace zpřístupňující objekt muzea. „Půjde o obslužnou komunikaci pro budovu muzea, čímž zabráníme průjezdu z náměstí Čsl. armády. U vjezdu bude zákazová značka s doplňkovou tabulí pouze na povolení městského úřadu. Od Hřbitovní ulice v případě obslužné komunikace pak bude vjezd pouze na povolení Muzea Vyškovska,“ nastínil starosta města.
 
                         


Přístupový chodník od zámku k muzeu a podél pivovarské zdi bude z betonové dlažby. „Zmiňovaná příjezdová komunikace od Hřbitovní ulice ke stávající zpevněné ploše před muzeem vznikne z původní kamenné dlažby v kombinaci s betonovou dlažbou. A konečně odpočinkovou plochu včetně přístupu k ní provedeme v mlatové úpravě, půjde tedy o hlinitopísčitý povrch, obdobně jako je tomu v zámecké zahradě,“ popsal starosta Goldemund.

V prostoru vedení radnice myslí také na úpravu a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení. Logicky se nabízí i umístění nového mobiliáře. Prostor tak nabídne nové lavičky nebo odpadkové koše. Z území zmizí v celé délce opěrná zeď umístěná u východního křídla zámku. Součástí městské investice je také úprava a výsadba zeleně. „Celá koncepce prostoru je taková, aby se do kvalitní stávající zeleně co nejméně zasahovalo. Nejvíc bude z nové výsadby zastoupená lípa srdčitá. Chybět nebude ani habr obecný. Počítáme rovněž se shlukem tisů červených, které lehce zacloní omšelou zeď pivovaru,“ nastínil vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

www.vyskov-mesto.cz

© Copyright 2006-2023 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2023 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2023 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_f73b542f0197bb574548c15e4b87bf5f